Mimmin Terapia - luonnollisen arjen asialla

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn tutkimista, itsensä ja työnsä kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden jakamista ja käsittelyä. Työntekijä tuntee itsensä ja oman työnsä parhaiten. Työnohjaajan tehtävänä on tukea ohjattavaa uusien näkökulmien ja mahdollisuuksien näkemisessä ja laadun varmistamisessa.

Mimmin Terapia Oy on tarjonnut työnohjausta v:sta 2009 alkaen. Pyrimme kehittämään luontoavusteisia työnohjaamisen muotoja sekä hyödyntämään ReTeaming--valmennusta.

Työnohjausta tarjotaan Oulu-Muhos-Utajärvi-Vaala välillä toimivilla työpaikoilla, sekä vastaanotoillamme kaikkien alojen ammattilaisille, esimiehille, johtajille, sovittelutilanteisiin sekä kolmannen sektorin toimijoille.