Mimmin Terapia - luonnollisen arjen asialla

TOIMINTATERAPIA

Olemme erikoistuneet toimintaterapiaan lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Toimintaterapia voi toteutua yksilöllisenä tai ryhmämuotoisena palveluna. Toteutamme myös toimintaterapia-arviointeja. Keskitymme erityisesti neuropsykiatrisiin haasteisiin, mielenterveyden tukemiseen sekä sosiaalipuolen kuntoutukseen. Usein asiakkaillamme on haasteita esimerkiksi tunteiden ja käyttäytymisen hallinnassa, arjen taidoissa tai ihmisten välisissä suhteissa. Nämä vaikeuttavat koulun käyntiä, kotiarkea tai kehittymistä.

Toteutamme toimintaterapiaa ratkaisu- ja voimavaralähtöisesti. Lisäksi työskentelemme yhteistyökeskeisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että oleellinen osa toimintaterapiaprosessia on asiakkaan lähiympäristön ohjaus ja yhteistyö heidän kanssaan. Perinteisten vastaanotto-, koti-, koulu- ja päiväkotikäyntien lisäksi toteutamme toimintaterapiaa monipuolisesti luontoa ja eläimiä hyödyntäen.

Luonto- ja eläinavusteinen toimintaterapia

Mimmin Terapiassa on vankka osaaminen luonto- ja eläinavusteisesta toimintaterapiasta. Luonto ja eläimet toimivat terapian tukena aina Green Care –ajattelun mukaisesti: tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammattimaisesti. Esimerkkinä eläinavusteisesta toimintaterapiasta ovat hevostallilla ja lammastilalla toteutuvat toimintaterapiaryhmät. Hyödynnämme myös vastaanottotilojemme monipuolisia lähiympäristöjä kuten metsiä, vesistöjä ja muuta luontoa. Toimintaterapiassa voidaan tavoitteista riippuen esimerkiksi retkeillä lumikengillä tai lähteä seikkailupolulle.

Ryhmämuotoinen toimintaterapia

Toimintaterapiaryhmään osallistuminen täydentää yksilöllistä toimintaterapiaa ja ylläpitää jo saavutettuja taitoja. Ryhmäterapia toteutuu usein jatkona yksilöterapialle. Ryhmään valitut asiakkaat työskentelevät samankaltaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja käytetyt menetelmät valitaan yhdessä ryhmäläisten kanssa.

Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn arvioinnissa selvitetään asiakkaan arjen keskeisimmät haasteet sekä vahvuudet. Arvioinnin osa-alueita ovat esimerkiksi päivittäisten toimintojen, motoristen-, prosesi- tai sosiaalisten taitojen arviointi.  Toimintakyvyn arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen jatkosuositus.

Monimuototerapia

Toteutamme fysio- ja toimintaterapiasta rakentuvaa monimuototerapiaa Oulussa ja Muhoksella. Monimuototerapia on Kelan järjestämää lääkinnällistä kuntoutusta.