Mimmin Terapia - luonnollisen arjen asialla

PSYKOTERAPIA

Psykoterapiaa tarjotaan kaikenikäisille. Mimmin Terapiassa erikoisosaamista on lasten ja perheiden, sekä tahattomasti lapsettomien auttamisessa. Käytettävä lähestymistapa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Ratkaisukeskeiselle työskentelyotteelle on ominaista toiveikkuuden herättäminen, tulevaisuuteen suuntautuminen, käytännönläheisyys, asiakkaan näkeminen oman elämänsä asiantuntijana sekä hänen vahvuuksiensa hyödyntäminen. Palveluitamme ovat myös voimavarakeskeinen leikkiterapia, vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta tukeva ryhmämuotoinen leikkiryhmä (ryhmätheraplay-menetelmin) sekä luontokuntoutus. Luontoympäristön hyödyntämistä kuntoutusmuotona on tutkittu paljon ja sen elvyttävä voima on kiistatta todistettu.

Sopimukset:

  • Kela (harkinnanvarainen)
  • PPSHP (+ hankintarenkaan kunnat)
  • Kuntien sosiaalitoimet
  • itse maksavat asiakkaat