Mimmin Terapia - luonnollisen arjen asialla

GREEN CARE

Mimmin Terapia Oy on Green Care Finland ry:n jäsen. Green Care on luonto- ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jonka pyrkimyksenä on edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Mimmin Terapeuttien työssä Green Care näkyy luontoympäristön monipuolisena hyödyntämisenä, sekä ottamalla eläimiä mukaan terapiatilanteisiin. Terapeutilla voi kotikäynnillä olla oma koira mukanaan, joka voi toimia asiakasta rauhoittavana tekijänä. Terapia voi myös toteutua esimerkiksi lammastilalla ryhmämuotoisena tai asiakkaan lähimetsässä.

Lisätietoa Green Care Finland ry:stä www.gcfinland.fi

GreenCareFinland

Seuraavalla sivulla aiheesta: Arvot