Mimmin Terapia - luonnollisen arjen asialla

ARVOT

Yksilöllisyys

Jokainen asiakas on meille arvokas yksilö, jonka tarpeisiin pyrimme vastaamaan juuri hänelle soveltuvalla tavalla. Yksilöllisyyttä tuemme osallistamalla asiakkaan lähipiirin kuntoutusprosessiin.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ajattelun pohjana on myönteinen tapa kohdata erilaisia elämän haasteita ja kuormittavia tilanteita. Mimmin Terapiassa voimavarat ja ratkaisut pyritään löytämään asiakkaasta itsestään, tulevaisuuteen suuntautuen.

Ekopsykologisuus

Ekopsykologisuuden lähtökohtana on, että ihminen on osa luontoa. Luonnon monimuotoisuus vahvistaa ihmisen vastustuskykyä ja edesauttaa psyykkisten ratkaisumallien kehittymistä. Mimmin Terapiassa luonnon kunnioittaminen näkyy päivittäisessä toiminnassamme niin materiaalien valinnassa, kuin tavoissa joilla terapiaa toteutamme.  Yksinkertaisimmillaan ekopsykologisuus on terapian toteuttamista luonnon äärellä.

Seuraavalla sivulla aiheesta: Yhteistyökumppanit